RÄTTSLIGT MEDDELANDE

 

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: 19 feb 2020

 

Vänligen läs dessa användarvillkor (“avtal”) noggrant. Genom att klicka “OK” eller “samtycker” (eller liknande term) i samband med ingåendet av detta avtal, eller genom att använda tjänsterna (som definierade nedan), samtycker du till villkoren i detta avtal. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta avtal för framtida referens. Vi behåller rättigheten att göra ändringar, som beskrivs nedan.

 

Detta avtal ingås mellan dig och Johnson & Johnson AB (“företag” eller “vi” eller “oss” eller “vår”) och avser ditt användande av Acuvue.se sajt som finns på https://www.acuvue.se/ (“webbsajten”) eller den mobilprogramvaran som du använder för att få tillgång till detta avtal (“appen”) (samlingsnamn “tjänster”).

 

Om du inte vill acceptera villkoren och bestämmelserna i detta avtal, ber vi dig att inte ta del av eller använda tjänsterna, samt inte posta eller skicka in något material. Vänligen läs vår integritetspolicy som finns på https://www.acuvue.se/privacy-policy för detaljer om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

 

DENNA WEBBSAJT ÄR MENAD FÖR OCH RIKTAD TILL INVÅNARE I SVERIGE. DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR FYLLT ARTON ÅR ELLER HAR RÄTTSHANDLINGSFÖRMÅGA ATT INGÅ DETTA AVTAL, ELLER OM DU INTE HAR DET, ATT DU HAR TILLÅTELSE FRÅN DIN VÅRDNADSHAVARE ATT INGÅ DETTA AVTAL.

 

OM DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA SOM REPRESENTANT FÖR EN ORGANISATION, SÅ SAMTYCKER DU TILL AVTALETS VILLKOR SOM OMBUD BÅDE FÖR DIG SJÄLV OCH ORGANISATIONEN, OCH DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT BINDA SÅDAN ORGANISATION TILL DETTA AVTAL. Referat till “dig” och “din” i detta avtal kommer att referera både till dig och en sådan organisation.

 

1. Vår rätt att göra ändringar. Vi kan komma att ändra detta avtal vid olika tidpunkter (om giltiga skäl föreligger, så som förändringar i funktioner eller tjänster som erbjuds på denna webbsajt, eller för att reflektera en lagändring) genom att meddela dig sådana ändringar på ett rimligt sätt och genom att tillgängliggöra ett reviderat avtal genom tjänsterna. Ändringarna kommer inte gälla vid någon tvist mellan dig och oss som uppkommer före det datum vi publicerade det reviderade avtalet med ändringar eller annars meddelade dig om dessa ändringar. Genom att välja “OK” eller “samtycker” (eller en liknande term) i samband med ingåendet av detta avtal eller ditt användande av tjänsterna efter eventuella ändringar, accepterar du också eventuella ändringar. "19 Feb 2020" ovan anger när detta avtal senast ändrades.

I den grad gällande lag tillåter, kan vi när som och utan ansvar ändra eller avbryta alla eller delar av tjänsterna (till exempel för att reflektera förändringar i relevanta lagar, för att skydda tjänsternas säkerhet eller för att genomföra skäliga tekniska justeringar och förbättringar eller för att ändra tjänsterna och funktionerna som erbjuds på sajten); ta ut, modifiera eller annullera eventuella avgifter som kan krävas för att använda tjänsterna då det är skäligen nödvändigt; eller erbjuda möjligheter till några eller alla användare efter vårt eget gottfinnande. Vi kommer att försöka meddela dig, med skäliga medel, alla (i) förändringar som kommer att ha negativ väsentlig inverkan på din användning av tjänsterna som en helhet; och (ii) väsentliga ökningar i avgifterna som tas ut av oss för att använda tjänsterna.

2. Ansvarsfriskrivning avseende information

INFORMATIONEN, INKLUDERAT ALLA RÅD OCH REKOMMENDATIONER SOM GES SOM DEL AV TJÄNSTERNA ÄR ENBART ÄMNADE ATT UTBILDA OCH INFORMERA. DEN ÄR INTE ÄMNAD FÖR MEDICINSKA ELLER HÄLSOVÅRDSRÅD, ELLER FÖR ATT ANVÄNDAS SOM MEDICINSKA DIAGNOSER ELLER BEHANDLINGAR FÖR INDIVIDUELLA PROBLEM. DEN ÄR HELLER INTE ÄMNAD SOM SUBSTITUT FÖR PROFESSIONELLA RÅD OCH TJÄNSTER FRÅN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL SOM KÄNNER TILL DINA UNIKA UPPGIFTER. SÖK ALLTID RÅD FRÅN DIN LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL VAD GÄLLER DITT MEDICINSKA TILLSTÅND OCH INNAN DU BÖRJAR NÅGON NY BEHANDLING. DITT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTERNA ÄR UNDERLAGT YTTERLIGARE ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM KAN FÖREKOMMA GENOM TJÄNSTERNA.

 

VI TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON KONSEKVENS SOM RELATERAR DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON HANDLING ELLER ICKE HANDLING SOM DU TAR BASERAT PÅ INFORMATIONEN, ELLER ANNAT MATERIAL SOM GES SOM DEL AV TJÄNSTERNA OCH ÄVEN OM VI STRÄVAR EFTER ATT HÅLLA INFORMATIONEN FÖR TJÄNSTERNA NOGGRANNA, KOMPLETTA OCH UPPDATERADE, LÄMNAR VI INGA GARANTIER OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER RELATERADE TILL NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN AV INFORMATIONEN SOM GES SOM DEL AV TJÄNSTERNA.

 

VÄNLIGEN NOTERA ATT INGENTING I DENNA INFORMATIONSFRISKRIVNING (ELLER ANDRA DELAR AV AVTALET) BEGRÄNSAR, UTESLUTER ELLER BETYDER BEGRÄNSNING, UTESLUTNING ELLER MODIFIKATION AV OBLIGATORISKA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER UNDER GÄLLANDE LAG.

3. Information lämnad genom tjänsterna. Din inlämning av information genom tjänsterna styrs genom vår Integritetspolicy som finns på https://www.acuvue.se/privacy-policy, inklusive vår Cookie Policy, som finns på https://www.acuvue.se/policy-cookies.

4. Jurisdiktionsfrågor. Tjänsterna är kanske inte aktuella eller tillgängliga för användning för vissa jurisdiktioner. All användning av tjänsterna är på egen risk, och du måste följa alla gällande lagar, regler och föreskrifter när du använder dem. Vi kan när som begränsa tillgängligheten av tjänsterna, fullt eller delvis, enligt vårt eget gottfinnande, vid giltiga anledningar (t.ex., för att följa relevanta lagar och tillsynskrav för att skydda tjänsternas säkerhet eller för att genomföra rimliga tekniska justeringar).

5. Accepterad användning och beteenderegler. Du får inte:

 • Posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra, genom eller i samband med tjänsterna, något material som är eller kan vara: (a) hotande, trakasserande, nedvärderande, hatfulla, skrämmande, eller på något annat sätt inte respekterar andras rättigheter och värdighet; (b) ärekränkande, skadliga eller vilseledande; (c) obscena, oanständiga, pornografiska eller på annat sätt stötande; eller (d) skyddade av upphovsrätt, varumärkesrätt, företagshemligheter, publiceringsrättigheter eller rätten till integritet eller andra egendomsrättigheter, utan uttryckligt skriftligt medgivande från gällande ägare.
 • Posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra, genom eller i samband med tjänsterna, något virus, orm, trojansk häst, påskägg, tidsbomb, spionprogramvara eller annan datakod som är eller möjligen kan vara skadligt eller invaderande eller har avsikt att skada eller överta driften av, eller, eller för att övervaka användandet av, någon maskinvara, mjukvara eller utrustning (samlat, ett ”Virus”).
 • Använda tjänsterna för något kommersiellt ändamål, inklusive användning för dina egna kommersiella ändamål eller några kommersiella ändamål som kommer att vara till nytta för dig på något sätt, förutom om du uttryckligen har fått vår tillåtelse.
 • Använda tjänsterna i något syfte som innebär bedrägeri eller är olagligt på något annat sätt.
 • Samla in information om tjänsternas användare på något sätt, inklusive genom dekompilering.
 • Ingripa mot driften av tjänsterna, servrarna eller nätverken som används för att tillgängliggöra tjänsterna, inklusive genom att hacka eller avskärma någon del av tjänsterna, eller bryta mot något krav eller policy för sådana servrar eller nätverk.
 • Begränsa eller förhindra någon annan person från att använda tjänsterna.
 • Utan vårt skriftliga medgivande, återge, modifiera, anpassa, översätta, bearbeta, skapa derivatverk av, sälja, hyra, låna, tidsdela, distribuera eller på annat sätt utnyttja någon del av (eller någon användning av) tjänsterna.
 • Dekompilera eller demontera någon del av tjänsterna, för utom när denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt tillämplig lag.
 • Ta bort någon notis om upphovsrätt, varumärkes- eller andra egendomsrättigheter från tjänsterna.
 • Inkorporera någon del av tjänsterna i någon produkt eller tjänst utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
 • Systematiskt ladda ner och lagra innehållet i tjänsterna.
 • Använda någon robot-, spindel-, webbplatssökning/-inhämtningsprogramvara eller annan manuell eller automatisk enhet för att hämta, indexera, "scrape", "data mining" eller på annat sätt samla in innehållet i tjänsterna, eller återge eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av tjänsterna, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Trots det föregående och med förbehåll att följa att alla instruktioner som publicerats i robots.txt-filen som finns i tjänsternas rotkatalog, ger vi operatörer av offentliga sökmotorer tillåtelse att använda spindlar för att kopiera material från tjänsterna i det enda syftet (och endast i den utsträckning det är nödvändigt) att skapa offentligt tillgängliga, sökbara index för sådant material, men inte cachar eller arkiv för sådant material. Vi förbehåller oss rätten att återkalla sådant tillstånd antingen generellt eller i specifika fall, när som helst och utan varsel.

Du är ansvarig för att införskaffa, underhålla och betala för all maskinvara, telekommunikation och andra tjänster som behövs för att du ska kunna använda tjänsterna.

6. Produkter. Tjänsterna kan tillgängliggöra listningar, beskrivningar och bilder av varor eller tjänster eller relaterade kuponger eller rabatter (samlingsnamn, "produkter"), samt referenser och länkar till produkter. Vi försöker beskriva tjänsternas tillgängliga produkter så exakt som möjligt och visa de senast uppdaterade produktpaketen. Vi ger inga garantier om fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, giltigheten eller aktualiteten för sådana listningar, beskrivningar eller bilder (inklusive alla funktioner, specifikationer och priser) eller att produktförpackningen som visas kommer att vara likadan som produktförpackningen du får. Sådan information och varje produkts tillgänglighet kan ändras när som helst och utan varsel.

7. Elektronisk kommunikation. Den information som kommuniceras som en del av tjänsterna kan bestå av elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med oss via tjänsterna eller via andra former av elektroniska medier, till exempel e-post, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att vi kan komma att kommunicera elektroniskt, med förbehåll för lokal lagstiftning rörande integritet och personuppgifter samt lagar rörande utskick av meddelanden och reklam, och att sådan kommunikation, såväl som meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt, motsvarar skriftlig kommunikation och har samma effekt som om den var skriftlig och undertecknad av parten som skickade kommunikationen.

8. Registrering. Du kan behöva registrera dig för att använda tjänsterna. Vi kan avvisa eller kräva att du ändrar användarnamn, lösenord eller annan information du tillhandahåller. Ditt användarnamn och lösenord är endast för personligt bruk. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter och för att begränsa åtkomsten till din mobila enhet, dator och/eller andra sätt som används för att komma åt tjänsterna. Vi är inte ansvariga för användning av dina uppgifter orsakade av det faktum att du inte har hållit dem hemliga. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto, oavsett om du är medveten om dem eller inte. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av dina uppgifter eller användarkonto som du uppmärksammar. Vi rekommenderar att du, i den grad du får tillgång till tjänsterna via en mobil enhet, skyddar din enhet med ett lösenord.

Du samtycker till att all information du ger oss är aktuell, korrekt och fullständig, och att du kommer att hålla sådan information uppdaterad genom att meddela oss om ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp ett konto när som helst efter vårt eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till, underlåtenhet att följa dessa användarvillkor, bedrägeri eller missbruk eller felaktig presentation som du eller någon som använder ditt konto gör.

9. Profiler och forum. Du kan få tillåtelse att tillgängliggöra viss information eller material (båda, ett "inlägg") i förbindelse med tjänsterna, inklusive på profilsidor eller interaktiva funktioner. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för inlägg, bruk eller missbruk av inlägg från tredje part eller för dina interaktioner med andra användare. Användarna är ansvariga för sina egna handlingar. Om du väljer att göra din personliga eller annan information offentligt tillgängligt via tjänsterna, gör du det på egen risk.

Du medger att alla forum innehåller åsikter och synpunkter från andra användare. Du medger vidare att vi inte är ansvariga för riktigheten i inlägg på webbsajten. Du förstår och samtycker till att personen som publicerade inlägget bär ansvar för det. Du förstår och samtycker till att du kommer att granska och ta alla risker som är knutna till varje inlägg, inklusive förtroende för riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av sådana inlägg.

10. Vår rätt att använda inlägg. Ingenting i detta avtal innebär en överföring av äganderätt av dina inlägg. För varje inlägg ger du oss en global, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överförbar och fullt vidarelicensierbar (genom flera nivåer) licens, utan ytterligare kompensation till dig eller någon tredje part, att reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), bearbeta, skapa derivatverk av, anpassa, modifiera, lagra och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådant inlägg, och att kontakta dig om ditt inlägg, i det format eller medium som nu är känt eller senare utvecklas, och för varje ändamål (inklusive marknadsföringsändamål, såsom rekommendationer och reklam).

Vi har rätt att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns i eller härrör från varje inlägg, inklusive utveckling, produktion och marknadsföring av produkter. Skicka därför inte några idéer, förslag eller material till oss som du vill hålla hemligt eller som du förväntar dig att få ersättning för. Du kan inte rikta några krav mot oss angående användning eller icke-användning av inlägg. När du skickar in inlägg accepterar du att vi har rätt, men inte skyldighet, att använda, visa och publicera ditt namn, bild, röst, biografisk information och/eller globala uttalanden, för evigt avseende tjänsterna och alla anslutna eller efterföljande webbplatser eller sociala medier som ägs eller drivs av oss eller våra partners. Om vi använder någon av dessa rättigheter förstår du och samtycker till att du inte får någon ersättning, betalning, meddelande eller referenskälla, och du har inte heller möjlighet att godkänna hur vi använder dem.

Dessutom, om du ger oss idéer eller förslag ("feedback"), kommer vi att betrakta sådan feedback som ett inlägg. Du samtycker till att feedbacken inte är konfidentiell och att du ger den gratis, utan krav och utan begränsning, och att den inte leder till att vi åtar oss någon skyldighet avseende sådan feedback.

Du bekräftar att (a) du har alla de rättigheter som krävs för att ge de licenser som anges i detta avsnitt; (b) dina inlägg är fullständiga och korrekta, och (c) dina inlägg och ditt förmedlande av dem till oss inte är bedrägliga eller något sätt bryter mot tillämplig lag eller rättigheter för en tredje part. Du avstår oåterkalleligen vidare från (och samtycker till att vi kan utföra handlingar eller underlåtenheter i relation till dina inlägg och tillhörande material) alla "moraliska rättigheter" eller andra rättigheter avseende tillskrivning av författarskap eller integritet för material relaterade till ditt inlägg som du kan ha enligt tillämpliga lagar. Detta innebär, bland annat, att vi har rätt att göra ändringar, tillägg och raderingar i inläggen och har rätt att ändra dimensioner och proportioner, sätta ihop inläggen med annat material och anpassa inläggen för andra marknader eller funktionella krav. Du avstår uttryckligen från rätten att namnges som uppfinnare eller skapare av inlägg.

Vi kan införa en maximal mängd lagringsutrymme för inlägg till tjänsterna. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du kan drabbas av till följd av radering eller saknade lagrade meddelanden, kommunikationer eller andra inlägg som är knutet till att bibehålla maximalt lagringsutrymme.

11. Övervakning av användandet av tjänsten. Vi har rätt att övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort inlägg före eller efter de visas på tjänsterna, eller analysera din åtkomst till eller användning av tjänsterna. Vi kan lämna ut information om din tillgång till och användning av tjänsterna, omständigheterna kring överföringen av inlägg och personuppgifter om användare som lämnar inlägg, i varje fall i enlighet med tillämplig lag eller en begäran från en domstol eller annan myndighet, eller på annat sätt i enlighet med vår integritetspolicy.

12. Din rätt att använda tjänsterna. Du samtycker till att alla immateriella rättigheter i tjänsterna, inklusive webbsajten och appen, tillhör oss eller våra licensgivare. Du har inga rättigheter i eller till tjänsterna annat än rätten att få åtkomst till dem enligt detta avtal. Med förbehåll för att detta avtal följs och endast under avtalets giltighetstid: (a) får du se en kopia av webbsajten på en enda enhet, enbart för personlig, icke-kommersiell användning; (b) tillåter vi dig, på en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar, icke-överförbar, icke-licensierbar basis, att installera och använda appen på alla enheter du äger eller kontrollerar, endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Appen är licensierad (säljs inte) till dig. Om du inte följer detta avtal måste du omedelbart sluta använda tjänsterna och ta bort appen från din enhet. Du ansvarar för att hålla din enhet säker och korrekt skyddad.

13. Företagets äganderätt. Vi och våra leverantörer äger tjänsterna, som är skyddade av äganderätt och lagar, inklusive alla våra märkesnamn, varumärken och servicemärken och tillhörande logotyper. Alla märkesnamn, varumärken, servicemärken och logotyper (tillsammans "märken") på tjänsterna som inte ägs av oss tillhör deras respektive ägare. Du får inte använda våra varumärken i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår eller som på något sätt är menad att skapa förvirring. Ingenting på tjänsterna bör tolkas som rätt att använda några märken utan uttryckligt skriftligt samtycke från ägaren.

14. Tredjepartsmaterial; länkar. Tjänsterna kan tillåta tillgång till tredjepartsinformation, produkter, tjänster och annat material, inklusive inlägg (kollektivt "tredjepartsmaterial"), och inkluderar all åtkomst via länkar. Vi kontrollerar inte, stöder inte och ansvarar inte för tredjepartsmaterial. Vi har ingen skyldighet att övervaka tredjepartsmaterial och vi kan när som helst blockera eller inaktivera åtkomst till tredjepartsmaterial. Din tillgång till eller användning av tredjepartsmaterial sker på din egen risk och omfattas av ytterligare villkor, bestämmelser och policyer som gäller sådant material.

15. Ytterligare villkor. Ytterligare villkor kan reglera vissa funktioner eller innehållet i tjänsterna, såsom erbjudanden, priser, tävlingar och lotterier. Genom att delta i någon aktivitet som en del av tjänsterna som regleras av ytterligare villkor, till exempel prisutdelning, tävling eller lotteri med officiella regler, samtycker du till att du kommer att omfattas av dessa ytterligare villkor utöver dessa användarvillkor.

16. ANSVARSFRISKRIVNING. I DEN GRAD DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA FÖR DIG PÅ "AS-IS", "WHERE-IS" OCH "WHERE AVAILABLE" BASIS, UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT.

VI FRÅNSKRIVER OSS ALLA GARANTIER MED AVSEENDE TILL TJÄNSTERNA I DEN GRAD DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGAR INKLUSIVE GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER ÄGANDERÄTT.

I DEN GRAD DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH UNDERLAGDA VILLKOR ELLER BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSMATERIAL SOM ANGES I SEKTION 12, BLIR TREDJEPARTSMATERIAL TILLGÄNGLIGT FÖR DIG PÅ "AS-IS", ”WHERE-IS” OCH "WHERE AVAILABLE" BASIS, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VI FRÅNSKRIVER OSS ALLA GARANTIER MED HÄNSYN TILL TREDJEPARTSMATERIAL.

UTAN ATT BEGRÄNSA GENERALITETETEN I FÖREGÅENDE, I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, LÄMNAR VI INGA GARANTIER ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA SÄKRA, ATT NÅGOT ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD ELLER ANNAN SÄKERHETSÅTGÄRD DU ANVÄNDER ELLER LÅTER ANDRA I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, FÖRHINDRAR OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL DITT TJÄNSTEKONTO ELLER RELATERAD INFORMATION, ELLER ATT DITT TJÄNSTEKONTO ELLER RELATERAD INFORMATION INTE ANVÄNDS ELLER MISSBRUKAS AV EN TREDJE PART.

ALLA ANSVARSFRISKRIVNINGAR I DETTA AVTAL (INKLUSIVE I DETTA AVSNITT OCH ANDRA DELAR I DETTA AVTAL) GÄLLER TILL FÖRDEL FÖR BÅDE FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE ÄGARE, AKTIEÄGARE, CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, OCH DERAS RESPEKTIVE EFTERFÖLJARE OCH STÄLLFÖRETRÄDARE (SAMLINGSNAMN, ”FÖRETAGSPARTERNA”.)

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att försöka upprätthålla aktualiteten, integriteten och säkerheten för våra tjänster, kan vi inte garantera att de är eller kommer att förbli uppdaterade, fullständiga, korrekta eller säkra, eller att tillgången till dem kommer att vara oavbrutna. Tjänsterna kan innehålla delar som brister i noggrannhet, fel och material som strider mot detta avtal. Dessutom kan tredje parter göra obehöriga ändringar av tjänsterna. Om du blir medveten om en sådan förändring, använd länken på Kontakta oss https://www.acuvue.se/contact och ge en beskrivning av en sådan förändring och dess placering på tjänsterna.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING. INGENTING I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR, UTESLUTER ELLER MODIFIERAR ELLER PÅSTÅR SIG BEGRÄNSA, UTESLUTA ELLER MODIFIERA NÅGRA OBLIGATORISKT LAGBESTÄMDA KONSUMENTRÄTTIGHETER I ENLIGHET MED AKTUELLA LAGAR.

BETRÄFFANDE VARJE VILLKOR OCH VARJE GARANTI SOM INTE KAN UTESLUTAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR, I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPLIGA LAGAR, ÄR VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAT TILL (EFTER VÅRT VAL) OMLEVERANS ELLER ÅTERBETALNING AV DEN AKTUELLA DELEN AV TJÄNSTERNA.

I DEN GRAD DET ÄR TILLÅTET UNDER GÄLLANDE LAG HÅLLS VI INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT KARAKTÄR (INKLUSIVE STRAFFSKADESTÅND), ELLER FÖRLUSTER SOM INTE ÄR SKÄLIGEN FÖRUTSÄGBARA FÖR DIG ELLER OSS NÄR DU SAMTYCKER TILL DETTA AVTAL. FÖRLUST ELLER SKADA ÄR FÖRUTSÄGBART OM DET ANTINGEN ÄR UPPENBART ATT DET SKULLE SKE ELLER OM BÅDE DU OCH VI VAR MEDVETNA OM ATT DET KUNDE SKE, VID TIDEN NÄR KONTRAKTET INGICKS.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR INDIREKTA FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD ANVÄNDANDE ELLER MISSLYCKANDE ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER FRÅN PRODUKTER ELLER TREDJEPARTSMATERIAL, INKLUSIVE VIRUS SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL DENNA ANSLUTNING.

FÖRETAGSPARTERNA UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT SITT ANSVAR GENTEMOT DIG DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA INKLUDERAR ANSVARET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR ELLER VÅRA MEDARBETARES, AGENTERS, ELLER LEVERANTÖRERS OAKTSAMHET, OCH FÖR SVINDEL ELLER BEDRÄGERIER.

VÅRT MAXIMALA SAMLADE ANSVAR FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH HANDLINGAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I FÖRBINDELSE MED TJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL SKA INTE ÖVERSTIGA (A) DET TOTALA BELOPPET, OM DU HAR BETALAT NÅGOT TILL OSS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA; OCH (B) TIO US DOLLAR ($10).

AVTAL ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL (INKLUSIVE DETTA AVSNITT OCH ANDRA DELAR AV DETTA AVTAL) GÄLLER TILL FÖRDEL FÖR BÅDE FÖRETAGET OCH FÖRETAGSPARTER.

MED HÄNSYN TILL VILLKOR OCH GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, I DEN GRAD DET ÄR TILLÅTET UNDER GÄLLANDE LAGAR, ÄR VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAT TILL (EFTER VÅRT VAL) TILLHANDAHÅLLANDE ELLER ÅTERBETALNING AV SERVICEKOSTNADENS DEL.

18. Tredjepartskrav. Om vi stäms av en tredje part som ett resultat av ditt brott mot detta avtal eller ditt brott mot tredje parts rättigheter, kommer du, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, vara ansvarig för allt ansvar, skadestånd, dömt ersättningsansvar, förluster, kostnader, utgifter och avgifter (inklusive juridiska utgifter) som företagets parter har ådragit sig.

19. Uppsägning. Du kan sluta använda tjänsterna och därmed säga upp detta avtal när som helst. Vi kan säga upp eller stänga av din användning av tjänsterna om du inte följer detta avtal, involverar dig i någon form av bedrägeri eller missbruk eller om du eller någon som använder ditt konto förser oss med falsk information. När det är rimligt under omständigheterna kommer vi att ge dig minst 24 timmars varsel om uppsägning eller upphävande, under förutsättning att vi skäligen anser att du väsentligen har brutit mot detta avtal, kan vi omedelbart säga upp eller stänga av dig. Vid eventuell uppsägning eller avstängning upphör din rätt att använda tjänsterna omedelbart och vi kan utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part omedelbart inaktivera eller ta bort ditt användarnamn, lösenord och konto och allt relaterat material, utan skyldighet att ge ytterligare åtkomst till sådant material. Dina skyldigheter enligt detta avtal ska också gälla efter det att detta avtal löper ut eller upphör att gälla.

20. Gällande lag; Behörig domstol. Såvida inte annat föreskrivs enligt tillämplig lag, regleras detta avtal av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till lagvalsregler. Alla tvister mellan dig och oss som uppstår till följd av eller relaterar till tjänsterna eller detta avtal, oavsett om de är baserade på avtal, skadestånd, lag, bedrägeri, felaktig presentation eller annan rättslig teori kommer att avgöras vid svensk domstol.

21. Filtrering. Föräldrakontrollskydd (som hårdvara, programvara eller filtreringstjänster) är kommersiellt tillgängligt och kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som kan vara skadligt eller olämpligt för minderåriga. Information som identifierar aktuella leverantörer av sådant skydd (som vi inte stöder) finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

22. Information eller klagomål. Om du har några frågor eller ett klagomål angående tjänsterna, använd länken på Kontakta oss https://www.acuvue.se/contact.

23. Upphovsrättsintrångskrav. Om du i god tro är av uppfattningen att material som finns tillgängligt i tjänsterna bryter mot din upphovsrätt, vänligen skriv till oss via post och be att vi tar bort sådant material eller blockerar åtkomst till det. Var noggrann om identiteten och platsen för det påstådda intrångsmaterialet. Om du i god tro är av uppfattningen att någon felaktigt har gjort intrång i din upphovsrätt, skicka ett skriftligt meddelande till oss. Varningar och motvarningar måste skickas via länken på Kontakta oss https://www.acuvue.se/contact. I USA kan företagets DMCA Complaints Agent (Digital Millennium Copyright Act) också nås skriftligen på följande adress:

Trademark Law Department

Johnson & Johnson

One Johnson & Johnson Plaza

New Brunswick, NJ 08933

 

Denna adress kan också användas för att kontakta oss om påståenden om intrång i upphovsrätt för jurisdiktioner utanför USA, eller så kan du kontakta oss genom att klicka Kontakta oss https://www.acuvue.se/contact.

24. Exportkontroller. Tjänsterna omfattas av USA:s exportkontrollbegränsningar. Vi kommer inte medvetet att göra tjänsterna tillgängliga för dig om du är, och du erkänner att du inte är (a) lokaliserad i, eller bosatt eller medborgare i, något land som är föremål för en amerikansk regerings embargo eller handelssanktion (för närvarande Kuba, Iran, Sudan, Syrien och Ukrainas Krim region) (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx för mer information om amerikanska sanktioner); eller (b) för någon av de amerikanska regeringens listor över begränsade slutanvändare (t.ex., inklusive “Specially Designated Nationals” lisan som finns på http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Framtidsinriktade uttalanden. Uttalanden som visas på tjänsterna som berör oss, våra partners eller vårt, och deras ledarskap, och som inte är historiska fakta, är "framtidsintriktade uttalanden." Framtidsinriktade uttalanden är bara förutsägelser, och faktiska framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i alla framtidsinriktade uttalanden. Olika externa faktorer och risker påverkar vår verksamhet, marknad, produkter, tjänster och priser. Dessa faktorer och risker beskrivs i vår nuvarande årsrapport som lämnats in till SEC och i andra ansökningar som vi gör hos SEC. Du kan komma åt de senaste SEC-filerna via SEC EDGAR-systemet som finns på www.sec.gov, eller kan du få dessa arkiv direkt från oss utan kostnad. Vi frånskriver oss alla förpliktelser eller ansvar att uppdatera, revidera eller komplettera alla framtidsinriktade uttalanden eller andra uttalanden som visas på tjänsterna.

26. Andra viktiga villkor. Detta avtal innebär inte och ska inte tolkas som att det innebär någon form av partnerskap, joint venture, arbetsgivare-anställd, byrå eller franchisegivare-relation mellan dig och företaget. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att genomföra, ska de återstående bestämmelserna i detta avtal inte påverkas därigenom och anses vara giltiga och verkställbara. Du får inte tilldela, överföra eller vidarelicensiera någon av eller alla dina rättigheter eller skyldigheter i detta avtal utan vårt uttryckligen skriftliga samtycke. Vi kan överföra eller vidarelicensiera någon av eller alla våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan begränsningar. Ingen parts underlåtenhet att göra gällande rättighet enligt detta avtal kommer att anses som en eftergift att senare begära fullgörelse av det aktuella villkoret eller annat villkor i detta avtal. Rubriker, bildtexter eller avsnittstitlar används bara för att skapa en översikt, de definierar eller förklarar inte på något sätt avsnitt eller bestämmelser. Alla termer uttryckta i singular ska ha samma betydelse när de används i plural, i den utsträckning det är tillämpligt och om inget annat anges. All användning av termen "inklusive" eller variationer därav i detta avtal ska tolkas som att följas av termen "utan begränsning." Detta avtal, inklusive villkor och bestämmelser i detta, utgör hela avtalet mellan dig och företaget i syftet och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och företaget i detta avseende. Meddelanden till dig (inklusive meddelanden om ändringar i detta avtal) kan lämnas genom publicering på tjänsten eller via e-post (inklusive i båda fallen via länkar) eller med vanlig post. Utan begränsning ska en tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges elektroniskt vara acceptabelt i lagliga eller administrativa procedurer baserade på eller knutna till detta avtal, i samma utsträckning och med samma villkor som andra affärsdokument och poster som ursprungligen genererades och lagrade i tryckt form. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuell underlåtenhet att uppfylla skyldigheter som beror på omständigheter utanför dess kontroll.

27. Villkor specifika för Apple. Förutom att acceptera ovanstående villkor och oavsett om något strider mot dessa, gäller följande bestämmelser för din användning av den version av appen som är kompatibel med iOS-operativsystemet för Apple Inc. (" Apple "). Apple är inte part i detta avtal och äger inte och ansvarar inte för appen. Apple ger inga garantier för appen förutom, om tillämpligt, för att återbetala köpeskillingen för den. Apple ansvarar inte för appens underhåll eller andra supporttjänster, och ansvarar inte för några andra anspråk, förluster, förpliktelser, skador, kostnader eller utgifter som är förknippade med appen, inklusive eventuella anspråk på produkter från tredje part, påståenden om att appen inte uppfyller kraven med gällande lagstadgade eller föreskrivna krav, krav som uppstår genom konsumentskydd eller liknande lagstiftning och påståenden om intrång i immateriella rättigheter. Alla förfrågningar eller klagomål relaterade till användningen av appen, inklusive de som rör immateriella rättigheter, måste riktas till företaget i enlighet med avsnittet "Information eller klagomål" ovan. Licensen du har beviljats är begränsad till en icke-överförbar licens för att använda appen på en Apple-märkt produkt som använder Apples iOS-operativsystem och ägs eller kontrolleras av dig, eller på annat sätt tillåtet enligt användarvillkoren som anges i användarvillkoren i Apple App Store. Dessutom måste du följa villkoren i alla tredjepartsavtal som gäller för dig när du använder appen, till exempel ditt trådlösa datatjänsteavtal. Apple och Apples dotterbolag är tredje parter i detta avtal och har, efter godkännande av villkoren i detta avtal, rätt (och kommer anses ha accepterat rätten) att verkställa detta avtal genom att vara tredje part. Oavsett vad som anges ovan är företagets rätt att ingå, upphäva eller säga upp eventuella förändringar, avståenden eller uppgörelser enligt detta avtal inte underlagt samtycke från någon tredje part.