ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

BÖRJA MED KONTAKTLINSER

Låt en optiker hjälpa dig att hitta rätt ACUVUE® kontaktlinser

† Jämfört med ACUVUE® OASYS 1-Day

‡ Jämfört med allmän tillgänglig kännedom för standard dagbruk av kontaktlinser från juni, 2023.

¥ Filtrering av synligt HEV ljus med kontaktlinser har inte visat sig leda till några systemiska och/eller okulära hälsofördelar för användaren. Rådfråga en ögonspecialist för mer information.

** Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering klass 1 som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins.

§ n=449 §§ n=593 §§§n≥449

1. JJV Data on File. CSM Subjective Responses ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses – Retrospective Meta-analysis.

2. JJV Data on File 2022. TearStable™ Technology Definition.

3. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1 DAY ACUVUE® MOIST, 1 DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1 Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1 Day with TearStable™ Technology Brand contact lenses and other daily disposable contact lens brands.

4. JJV Data on File 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE OASYS MAX 1-Day Family with TearStable Technology.