ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

BÖRJA MED KONTAKTLINSER

Låt en optiker hjälpa dig att hitta rätt ACUVUE® kontaktlinser

Tillgänglig från 1. mars 2023

Produktbild enbart för illustration

† Jämfört med ACUVUE® OASYS 1 Day

# n≥449

± n=378

‡ Jämfört med allmän tillgänglig kännedom från maj, 2022.

^ Filtrering av synligt HEV ljus med kontaktlinser har inte visat sig leda till några systemiska och/eller okulära hälsofördelar för användaren. Rådfråga en ögonspecialist för mer information.

§ ACUVUE® OASYS MAX 1-Day har en unik blågrön färg som ett resultat av kombinationen av det blåvioletta/synliga högenergiljus (HEV) filtret och den blå hanteringsfärgen.

** Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00D lins.

1. 1. JJV Data on File. CSM Subjective Responses ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses – Retrospective Meta-analysis.

2. JJV Data on File 2022. TearStable™ Technology Definition.

3. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1 DAY ACUVUE® MOIST, 1 DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1 Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1 Day with TearStable™ Technology Brand contact lenses and other daily disposable contact lens brands.