VÄLKOMMEN

Välkommen till www.acuvue.se som ägs av Johnson & Johnson AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

ÖVERSIKT AV REGLER FÖR SAMTYCKE TILL COOKIES

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.
För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 1. Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 2. Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 3. Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 4. Beslutat om lämpliga sätt för att få besökarnas samtycke till cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

OLIKA SÄTT FÖR ATT INHÄMTA SAMTYCKE SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om  inhämtande av föregående uttryckligt samtycke (så kallat "opt-in"-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.
Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

Johnson & Johnson AB
Staffans Väg 2
SE - 191 84 Sollentuna
Sverige
SCS@visgb.jnj.com

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY FÖR COOKIES

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 25/02/2015.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie

Källa

Syfte

Giltighetstid

Hur man blockerar

 Cookies som placeras av J&J (förstapart-cookies)

Cookies necessary for essential website purposes and functions

Johnson & Johnson

These cookies are strictly necessary for the proper operation of our site.  They allow us to ensure the security and efficient delivery of our site.

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975cbeffa0f0 is an example of the filename for a cookie that we might set on your device.

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device one month after you last visited our website.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies.
As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's Help menu for more information.

Website enhancement cookies

Johnson & Johnson

These cookies help enhance the performance and usability of our website. For example, they may allow us to detect whether your browser can run small website programs (called 'scripts') that provide additional website functionality or enable us to remember any website preferences you set (such as font size or language preferences).

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device once you close your browser.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information.

 Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till J&J och andra företag

Analytics cookies and technologies

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Some of the cookies set for this purpose are automatically removed from your device once you close your browser.
Others may last for a period of up to 24 months from your last visit to our site.

You can opt out of tracking by Google Analytics by visiting: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Advertising cookies and technologies

Pubmatic

These cookies are used to collect information about how visitors use our website in order to provide them with advertising that is better tailored to their interests on our site and/or on other websites.

Pubmatic does not serve cookies for this purpose, but may use other technologies (such as website scripts or tracking pixels) to record your interaction with our site.

You can opt out of tracking by Pubmatic by visiting here.