VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Uttalande om användning av kontaktlinser och Coronavirus (COVID-19)

I linje med vår Credo är våra högsta prioriteringar patienter, kunder, anställda och samhällen som räknar med oss. Vi stöttar den vägledning som ges av offentliga hälsomyndigheter för att hjälpa till att förhindra spridning av coronavirus (COVID-19) genom att undvika att röra ansiktet och ögonen. Kontaktlinser kan bäras på ett säkert sätt genom att följa korrekta skötselanvisningar för kontaktlinser som föreskrivs av optiker, som inkluderar noggrann tvätt, rengöring och torkning av händerna innan kontaktlinser hanteras. Detaljerad information om korrekt skötsel och rengöring av kontaktlinser finns på ACUVUE® hemsidan under Rengöring och skötsel.

Viktig information för bärare av kontaktlinser: 

ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig.

Hur ska jag använda mina linser? 

Följ användnings- och utbytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel, som du får av din ögonspecialist och enligt produktinformationen som finns i bruksanvisningen.

Finns det några risker med att använda kontaktlinser? 

Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när du bär kontaktlinser. Därför är det viktigt att prata med din ögonspecialist om korrekt och säker användning, och hur du tar hand om dina linser.

Vem ska inte använda kontaktlinser? 

Endast din ögonspecialist kan avgöra om kontaktlinser passar dig. Använd INTE kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat, eller om du är allergisk mot några av ingredienserna i produkten. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem.