ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® TEKNOLOGI for ASTIGMATISM

BÖRJA MED KONTAKTLINSER

Låt en optiker hjälpa dig att hitta rätt ACUVUE® kontaktlinser

** Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins. 

# Förbättrad optisk design i jämförelse med våra andra linser.

^ Gäller endast för inköp i Sverige och för invånare i Sverige som är 18 år eller äldre. Endast en återbetalningsanmälan per person. Återbetalningsanmälan måste göras på den officiella återbetalningsansökan och fullständiga villkor och bestämmelser som finns på: https://www.acuvue.se/kontaktlinser/pengarna-tillbaka-garanti. Optikers validering krävs. Professionella avgifter kommer inte att återbetalas. Måste åtföljas av originalkvitto. Alla återbetalningsanmälningar måste göras inom 6 månader efter inköp. Alla återbetalningsanmälningar för endagskontaktlinser måste åtföljas av minst 75 % av antalet inköpta kontaktlinser i ursprungliga, oskadade blisterförpackningar. Alla återbetalningsanmälningar för flerdagarskontaktlinser måste åtföljas av minst 65 % av antalet inköpta kontaktlinser i ursprungliga, oskadade blisterförpackningar. Återbetalningsanmälningar kan göras för max ett års förbrukning av kontaktlinser. Du har lagstadgade rättigheter med avseende på de linser du har köpt. Denna nöjdhetsgaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter på något sätt. Promotor: Johnson & Johnson AB, Kolonnvägen 45, SE-170 67 Solna

 ‡ ACUVUE® kontaktlinser har fuktteknologi som imiterar tårarnas mucin för exeptionell komfort under hela dagen.

1. JJV data på fil 2020. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM - Overall Fitting Success, Orientation Position, Rotational Stability and Vision Performance.  

2. JJV data på fil 2018. ACUVUE® Master Brand Claims on Clinical Performance and Overall Material Properties. 

3. JJV data på fil 2017. Visual performance with ACUVUE® OASYS Brand 1-Day Contact Lenses with HydraLuxe™ Technology.

# Fråga din optiker om dina kontaktlinsparametrar finns tillgängliga i förpackning med 90 linser.