Skip to main content

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Allt innehåll på den här webbsidan ägs eller övervakas av Johnson & Johnson AB, och skyddas av globala upphovsrättslagar. Du har rätt att ladda ner innehåll endast för personligt bruk i icke-kommersiella syften, och innehållet får varken ändras eller återges på något sätt. Om detta inte respekteras får materialet inte på något sätt kopieras eller användas.

Utgivarna av den här webbsidan kommer att göra skäliga ansträngningar för att inkludera uppdaterad och korrekt information på den här webbsidan, men inga uppgifter, garantier eller försäkringar lämnas om att den information som tillhandahålls ska vara korrekt, aktuell eller fullständig. Utgivarna av den här webbsidan ska inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppstår av åtkomst, eller bristande möjligheter till åtkomst, till den här webbsidan, eller av den tillförlit som sätts till information som tillhandahålls på den här webbsidan. Denna webbplats är avsedd för invånare i Sverige.

Den här webbsidan kan tillhandahålla länkar eller referenser till andra webbsidor, men utgivarna av den här webbsidan har inget ansvar för innehållet på sådana sidor, och ska inte hållas ansvariga för skador och olägenheter som kommer av innehållet på sagda sidor. Alla länkar till andra webbsidor tillhandahålls enbart som en tjänst till dem som använder den här webbsidan.

De varumärken, servicemärken, firmanamn, produktutseenden och produkter som förekommer på den här webbplatsen är lagskyddade i Sverige och internationellt. Ingen användning av dessa får ske utan att skriftligt tillstånd först erhållits från webbplatsens utgivare, förutom för att identifiera företagets produkter och tjänster.

Alla personuppgifter i elektronisk kommunikation till den här webbsidan omfattas av sidans Personuppgiftspolicy. Utgivarna av den här sidan har rätt att använda eller kopiera all information, förutom personuppgifter, från sådan kommunikation, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, teknik eller tekniskt kunnande för alla ändamål. Däri innefattas även ändamål som utlämning till tredje man och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor och tjänster.

Avsändaren av kommunikation till den här webbsidan, eller av annan kommunikation till utgivarna av den här webbsidan, ska hållas ansvarig för allt innehåll och all information i kommunikationen, inklusive dess sanningsenlighet och riktighet.