PATIENT INSTRUKTIONSGUIDER

 

Följande symboler kan visas på etiketter eller förpackningar för dina ACUVUE® kontaktlinser.

 

Symbol Titel Beskrivning Referens #
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Tillverkare Anger tillverkaren av den medicinska enheten 5.1.1
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Produktionsdatum Anger det datum då den medicinska enheten producerades 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Används före (utgångsdatum) Anger det datum då den medicinska enheten inte längre ska användas 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Lotnummer Anger tillverkarens lotnummer så att partiet kan identifieras 5.2.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Steriliserat med ånga eller torr värme Anger att en medicinsk enhet har steriliserats med ångvärme 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Återanvänd inte (engångsbruk) Anger en medicinsk enhet som är avsedd för engångsanvändning 5.4.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Se bruksanvisning för användning Indikerar att användaren behöver se bruksanvisningen för användning 5.4.3

Få officiella instruktionsmaterial för alla ACUVUE® kontaktlinser här.

ACUVUE® VITA™ with HydraMax™ 
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS for ASTIGMATISM
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS 
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA 
ACUVUE® 2

Patientinstruktionsguide (1.3 MB)

ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™
ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® TruEye® (narafilcon A)
1-DAY ACUVUE® MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Patientinstruktionsguide (771 KB)

Bipacksedel (684 KB)