BRUKSANVISNING

Följande symboler kan visas på etiketter eller förpackningar för dina ACUVUE® kontaktlinser.

 

Symbol Titel Beskrivning Referens #
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Tillverkare Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten 5.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Produktionsdatum Anger det datum då den medicintekniska produkten producerades 5.1.4
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Används före (utgångsdatum) Anger det datum då den medicintekniska produkten inte längre ska användas 5.1.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Lotnummer Anger tillverkarens lotnummer så att partiet kan identifieras 5.1.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Steriliserad med ånga eller torrvärme Anger att en medicinteknisk produkt har steriliserats med ångvärme eller torrvärme 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Återanvänd inte (engångsbruk) Anger en medicinteknisk produkt som är avsedd för engångsanvändning 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Se bruksanvisning Indikerar att användaren behöver se bruksanvisningen för användning 5.4.3

Få officiella bruksanvisningar för alla ACUVUE® kontaktlinser här.

ACUVUE® 2
ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™
ACUVUE® VITA™
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS 

ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS for ASTIGMATISM
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA 

Bruksanvisning (2.01 MB)

ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™
ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® TruEye® (narafilcon A)
1-DAY ACUVUE® MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Bruksanvisning (2.1 MB)