Välj rätt kontaktlinser

Denna guide är för dig som undrar vad kontaktlinser är och hur de skulle kunna hjälpa dig se tydligt utan glasögon.

Principen bakom kontaktlinser är densamma som för glasögon. De böjer ljuset och riktar om det mot din näthinna för att korrigera ditt synfel. Kontaktlinserna placeras direkt på ögat och kan korrigera närsynthet (myopi), långsynthet (hyperopi), brytningsfel (astigmatism) och ålderssynthet (presbyopi).

TYPER AV KONTAKTLINSER

KONTAKTLINSER BRUKAR KATEGORISERAS EFTER BYTESSCHEMA

KONTAKTLINSER FÖR OLIKA SYNPROBLEM

KONTAKTLINSER FÖR NÄRSYNTHET OCH LÅNGSYNTHET

När du är närsynt har du svårt att se saker på långt håll. När du är långsynt har du svårt att fokusera på saker som är nära. Dessa är de två vanligaste synproblemen som behöver korrigeras.

KONTAKTLINSER FÖR BRYTNINGSFEL

Om du har brytningsfel (astigmatism) kan din syn vara suddig på alla avstånd. Mjuka, toriska linser korrigerar astigmatism genom att kompensera för de enskilda skillnaderna i ögats form, så att ljuset kan fokuseras på rätt sätt på näthinnan i ögats bakre del. ACUVUE® kontaktlinser för astigmatism har EYELID STABILISED design som använder kraften i dina naturliga blinkningar för att hjälpa till att hålla linsen på plats för en bra och stabil synskärpa1.

KONTAKTLINSER FÖR PRESBYOPI

Presbyopi är ett åldersrelaterat synproblem där du finner det svårare och svårare att fokusera tydligt på saker som är nära, framförallt vid svagt ljus. Presbyopi brukar börja påverka folk i 40-årsåldern. Med multifokala kontaktlinser kan du se tydligt utan läsglasögon, även på avstånd.

KONTAKTLINSER FÖR OLIKA LIVSSTILAR

VARFÖR ACUVUE®?

Dina ögon är vår inspiration. I över 30 år har vi oförtröttligt arbetat på att skapa kontaktlinser som fungerar i harmoni med dina unika ögon, din livsstil och ditt synfel.

BÖRJA MED KONTAKTLINSER

Låt en optiker hjälpa dig att hitta rätt ACUVUE® kontaktlinser

1. JJV data på fil 2021. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM - Overall Fitting Success, Orientation Position, Rotational Stability adn Vision Performance.