ÖGATS ANATOMI OCH HUR DEN PÅVERKAR DIN SYN

Dina ögon är komplicerade, ömtåliga, uttrycksfulla och ’själens spegel’. Men hur kan du se med dem?
Dina ögon tar emot ljus och skickar detaljerad information till din hjärna, som tolkar den som bilder. Alla de olika delarna av ditt öga har specialiserade uppgifter som gör att dessa bilder kan skickas.

Ögat är nästintill klotformigt och har ett hölje av genomskinlig gel och ett inre av specialiserade beståndsdelar. Höljet består av tre olika skikt med skilda funktioner.

Yttre skiktet: Senhinnan (sklera)

Senhinnan är den sega, skyddande "ögonvitan" som är ogenomskinlig. På framsidan finns hornhinnan, ett genomskinligt fönster som släpper in ljuset i ögat. Runt hornhinnan finns en genomskinlig hinna som kallas bindhinnan. Den hjälper till att skydda resten av ögats framsida och ögonlockens insida.

Mellersta skiktet: Åderhinnan (koroidea)

Bakom bindhinnan ligger mellanskiktet, åderhinnan. Den är mörk för att förhindra att ljus reflekteras inuti ögat och innehåller mest blodkärl för att förse ögat med näring. På åderhinnans framsida sitter regnbågshinnan (iris), som ger dina ögon sin färg. Pupillen är den runda öppningen, som ser ut som en svart prick i mitten på regnbågshinnan. Muskler i regnbågshinnan kontrollerar pupillens storlek för att släppa in mer eller mindre ljus.

Inre skiktet: Näthinnan (retina)

Näthinnans jobb är att fånga upp all ljusinformation som sedan ögats viktigaste nerv (synnerven) skickar vidare som nervimpulser till hjärnan. Hjärnan översätter sedan dessa meddelanden till bilder. På näthinnan fångas ljusstrålarna upp av två typer av ljuskänsliga celler - tappar och stavar. Tapparna hjälper dig se i svagt ljus, medan stavarna hjälper dig se detaljer och färg.

Linsen

Ögats lins är genomskinlig och flexibel. Den fokuserar ljuset på din näthinna. För specifika uppgifter fokuseras ljuset i mitten av näthinnan i ett område som kallas för gula fläcken. Musklerna runt linsen kontrollerar dess formen, så att du kan se saker på olika avstånd.

Andra delar av ögat

Hålrummet mellan linsen och hornhinnan innehåller en vätska kallas som kallas kammarvatten. Ett geléliknade ämne som kallas glaskroppen fyller hålrummet bakom linsen. Glaskroppen och kammarvattnet hjälper till att ge ögat dess form.

HUR DINA ÖGON SER

  1. Ljus kommer in i ögat genom hornhinnan, som böjer ljuset.
  2. Pupillens storlek anpassas, så att den blir större i svagt ljus och mindre i starkt ljus.
  3. Ljuset passerar genom pupillen och in i linsen som ändrar form för att fokusera ljuset på näthinnan, beroende på om du tittar på något på nära eller långt håll.
  4. Tappar och stavar i näthinnan absorberar ljuset och skickar meddelanden till hjärnan via synnerven. Din hjärna tolkar dessa meddelandena som bilder.

Med tanke på hur komplicerade våra ögon är, kan det knappast komma som en överraskning att de inte alltid fungerar som de ska och att vi då kan börja se dåligt. Synproblem som närsynthet, långsynthet och brytningsfel är väldigt vanliga. Om du har problem med synen bör du alltid kontakta en optiker för att boka en synundersökning. Du kan använda vårt sökverktyg för att hitta en nära dig.

BÖRJA MED KONTAKTLINSER