BINDHINNEKATARR

Bindhinnekatarr är en väldigt vanlig åkomma och kallas även ögoninflammation.

Symtom

Den genomskinliga hinnan över ögonvitorna (bindhinnan) blir inflammerad, vilket kan göra att ögonen vattnar sig och kliar. Dina ögon kan också bli svullna och röda samt utsöndra en vattnig eller kladdig vätska.

Orsaker

Det finns två huvudtyper av bindhinnekatarr: infektiös bindhinnekatarr, som orsakas av en bakteriell eller viral infektion och allergisk bindhinnekatarr, vilket orsakas av en allergisk reaktion mot främmande ämnen som damm eller pollen.

Bindhinnekatarr läker vanligen av sig själv inom några dagar till en vecka eller två, men i vissa fall kan antibiotiska ögondroppar eller allergimediciner (antihistaminer) behövas. Tala med din optiker om du tror att du kan ha bindhinnekatarr.

BÖRJA MED KONTAKTLINSER