ÅLDERSFÖRÄNDRINGAR I GULA FLÄCKEN

Åldersförändringar i gula fläcken är en ögonsjukdom som vanligtvis utvecklas hos äldre personer. Det finns två typer av förändringar: Torra förändringar är vanligare, utvecklas gradvist och kan leda till viss synförlust. Våta förändringar utvecklas snabbare och kan leda till större synförlust. Båda typerna kan uppstå samtidigt.

Symtom

Torra förändringar leder till gradvis förlust av det centrala synfältet, förvränger det och gör det suddigt. Föremål kan se ut att ha en ovanlig storlek eller form. Det perifera synfältet (sidoseendet) brukar inte påverkas. Med våta förändringar får du ett liknande synbortfall, men det sker mycket fortare.

Orsaker

Åldersförändringar i gula fläcken uppstår när gula fläcken, som är den centrala delen av näthinnan, slutar att fungera effektivt.

Det finns idag inget botemedel för torra förändringar i gula fläcken, men dagliga aktiviteter kan underlättas med god belysning, stor text och ett förstoringsglas.
Våta förändringar i gula fläcken behandlas ibland med läkemedel eller laserkirurgi. Behandlingen förbättrar inte alltid synen, men det kan hjälpa till att förebygga ytterligare synförlust. 
Man kan eventuellt bromsa åldersförändringar i gula fläcken genom att ta kosttillskott, sluta röka samt äta vissa livsmedel såsom bladgrönsaker. Tala med din ögonspecialist för diagnos. 

BÖRJA MED KONTAKTLINSER