DIGITALA ENHETER KONTAKTLINSER OCH DINA ÖGON

Digitala skärmar kan vara jobbiga för dina ögon av flera anledningar. Användning av digitala enheter leder till att du blinkar mindre ofta utan att du ens märker det, vilket kan leda till torra, irriterade eller röda ögon. Ansträngda och trötta ögon, samt suddig och ostadig syn kan också vara följden av att titta på en digital skärm under långa perioder. Om du ofta upplever dessa symtom bör du kontakta din optiker för att få råd.

De flesta av oss tillbringar åtskilliga timmar om dagen med att använda en dator eller annan digital utrustning och vi vet allihop att detta ibland kan påverka våra ögon. Att välja rätt kontaktlinser kan hjälpa dina ögon till bättre komfort när du använder en dator.

TIPS FÖR KOMFORT

Om du använder kontaktlinser kan dina ögon kanske påverkas mer av digitala skärmar. Följ dessa tips för att det ska kännas bekvämt i ögonen när du sitter framför skärmen:

BÖRJA MED KONTAKTLINSER