VI GARANTERAR ATT DU BLIR NÖJD, ANNARS FÅR DU PENGARNA TILLBAKA

Vi är så säkra på att du kommer att bli nöjd med dina ACUVUE® kontaktlinser att vi erbjuder en nöjdhetsgaranti! Om du inte är 100 % nöjd med dina linser, får du pengarna tillbaka.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA

Innan du skickar in en återbetalningsansökan måste du besöka din optiker för att diskutera varför du inte är nöjd med kontaktlinserna, eftersom det kan bero på din ögonhälsa eller din syn.

Om du efter att du har talat med din optiker fortfarande vill få pengarna tillbaka, kommer optikern att behöva styrka din återbetalningsansökan med stämpel, datum och namnteckning i den anvisade rutan på formuläret.

Skicka den ifyllda återbetalningsansökan till adressen som står på formuläret, tillsammans med ditt kvitto och eventuella oanvända kontaktlinser som är kvar i förpackningen, enligt beskrivningen nedan under villkor och bestämmelser.

Din återbetalning kommer med posten. Det kan ta 4-6 veckor. För fullständig information, se de stegvisa instruktionerna samt avsnittet Villkor och bestämmelser nedan.

Villkor och bestämmelser:

 1. Nöjdhetsgarantin gäller endast ACUVUE® kontaktlinser som har inhandlats i Sverige.
 2. Endast en återbetalningsanmälan per person. Endast återbetalningskrav som görs genom en officiell återbetalningsanmälan kommer att accepteras. Instruktionerna på återbetalningsanmälan är en del av dessa villkor och bestämmelser.
 3. Innan du skickar in en återbetalningsanmälan måste du besöka din optiker för att diskutera varför du inte är nöjd med linserna, eftersom det kan bero på din ögonhälsa eller din syn. Om du därefter fortfarande vill få pengarna tillbaka, kommer optikern att behöva styrka din återbetalningsansökan med stämpel, datum och namnteckning i den anvisade rutan på formuläret.
 4. Alla återbetalningar är 100 % av linskostnaden. Optikerns avgifter för synundersökningar eller andra tjänster ingår inte i erbjudandet och kommer inte att återbetalas.
 5. Återbetalning görs via check utställd på namnet som anges på återbetalningsanmälan och skickas inom 28 dagar efter att Johnson & Johnson AB har behandlat ett giltigt återbetalningskrav.
 6. Johnson & Johnson AB kan inte ansvara för återbetalningsanmälningar som försvinner, försenas eller skadas i posten. Återbetalningsanmälningar med felaktiga adressuppgifter eller som är ofullständiga, skadade, fotokopierade eller oläsliga kommer att avslås. Bevis på att det har postats är inte ett bevis på utförd leverans.
 7. Alla återbetalningsanmälningar måste åtföljas av originalkvitto som visar vilket pris som har betalats för kontaktlinserna.
 8. Alla återbetalningsanmälningar måste göras inom 6 månader efter inköp.
 9. Alla återbetalningsanmälningar för ACUVUE® endagskontaktlinser måste åtföljas av minst 75 % av antalet inköpta kontaktlinser i ursprungliga, oskadade blisterförpackningar. Alla återbetalningsanmälningar för ACUVUE® flerdagarskontaktlinser måste åtföljas av minst 65 % av antalet inköpta kontaktlinser i ursprungliga, oskadade blisterförpackningar.
 10. Återbetalningsanmälningar kan göras för max ett års förbrukning av kontaktlinser. Om köpbeviset gäller mer än ett års förbrukning kommer endast den andel som motsvarar ett års förbrukning att återbetalas.
 11. Återbetalningsanmälningar kan endast behandlas efter att du har informerat din optiker om att du är missnöjd (se villkor 3 ovan för fullständiga uppgifter).
 12. Personuppgifter som tillhandahålls på denna återbetalningsanmälan kommer endast att användas för administrationen av detta ärende och kommer inte att delges en tredje part.
 13. Du har lagstadgade rättigheter med avseende på de linser du har köpt. Denna nöjdhetsgaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter på något sätt.
 14. Promotor: J&J AB, Kolonnvägen 45, SE-170 67 Solna

BÖRJA MED KONTAKTLINSER

61