Senast uppdaterad: 26 Mars 2015

Välkommen

Denna webbplats ägs av Johnson & Johnson AB (”Vi”).

Vi bryr oss om integritetsskyddsfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna integritetsskyddspolicy beskriver hur vi hanterar information som vi själva eller våra tjänsteleverantörer samlar in via webbplatsen eller annan webbegendom (t.ex. en mobil webbplats eller applikation) som drivs och kontrolleras av oss och genom vilken du får tillgång till denna integritetsskyddspolicy.  Genom att lämna dina personuppgifter till oss eller genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren för denna integritetsskyddspolicy.

Vänligen notera att det för viss behandling av dina personuppgifter krävs ditt samtycke. I sådant fall kommer vi att separat inhämta sådant samtycke före det att vi utför behandlingen. 

Vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetsskyddspolicy sker alltid i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning.

INFORMATIONSINSAMLING

Information som du lämnar

På vissa ställen på den här webbplatsen kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter för att du ska kunna ta del av angivna funktioner (t.ex. abonnera på nyhetsbrev, tips/förslag eller orderhantering) eller delta i en viss aktivitet (t.ex. marknadsföringskampanjer). Du kommer att informeras om vilken information som är obligatorisk och vilken information som är frivillig.

Vi kan komma att kombinera den information du lämnar med annan information som vi samlat in från dig, on- eller off-line, bl.a. din köphistorik. Vi kan också kombinera sådana uppgifter med information om dig som vi får från andra källor, t.ex. andra Johnson & Johnson företag, allmänt tillgängliga informationskällor (inkluderat uppgifter från dina offentliga sociala medieprofiler) och tredje parter.

Passiv informationsinsamling och användning

När du navigerar på en webbplats kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt uppger informationen) med hjälp av olika tekniker, såsom IP-adresser, cookies, Internettaggar och insamling av navigationsdata.

Vänligen läs igenom vår Policy för Cookies för att få detaljerad information om cookies och övriga spårningstekniker som används på vår webbplats. I denna policy hittar du också information om hur du kan välja att samtycka till eller avstå från att cookies och spårningstekniker används. Om du vid automatisk förfrågan om godkännande av användning av cookies och spårningstekniker på hemsidan väljer att godkänna sådan användning förutsätter vi att du samtycker till att vi använder sådana. Om du däremot, vid sådan automatisk förfrågan, väljer att inte godkänna sådan användning, förutsätter vi att vi inte har något samtycke till sådan användning. 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan passivt samla in och använda information på olika sätt, däribland: 

Genom din webbläsare: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, såsom din MAC-adress, datortyp (Windows eller Apple), skärmupplösning, operativsystem, samt typ och version av webbläsare.  Vi kan samla in liknande information, såsom enhetstyp och identifierare om du använder en mobil enhet för att besöka webbplatsen.

IP-adress: Din IP-adress är ett nummer som din Internetleverantör automatiskt tilldelar datorn du använder. En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när en användare besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för besöket och den (de) sida (sidor) som besöktes. Insamlandet av IP-adresser är praxis på internet och utförs automatiskt av många webbplatser. Vi använder IP-adresser för att beräkna användarnivåer, diagnostisera serverproblem och administrera webbplatsen.

Användning av pixeltaggar, webb-beacons, genomskinliga GIF:ar eller andra liknande tekniker: Dessa kan användas i samband med vissa webbplatssidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden. Bland annat för att spåra vad användare av webbplatsen och mottagarna av e-postmeddelanden gör, mäta hur lyckade våra marknadsföringskampanjer är, samt sammanställa statistik över webbplatsens användning och svarsfrekvenser.

Beteendestyrd annonsering online: Användandet av cookies, pixeltaggar, webb-beacons, genomskinliga GIF:ar och liknande tekniker gör att våra tredjepartsleverantörer kan leverera annonser om våra produkter och tjänster när du besöker webbplatsen, andra webbplatser eller webbegendom på internet.  Dessa leverantörer kan placera pixeltaggar, webb-beacons, genomskinliga GIF:ar eller likande teknik på webbplatsen, andra webbplatser eller webbegendom och även placera eller känna igen tredjepartcookies när du besöker webbplatsen, andra webbplatser eller webbegendom.  De kan använda informationen om ditt besök på webbplatsen, andra webbplatser eller webbegendom för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som kan intressera dig. 

Enhetsinformation: Vi kan samla in information om din mobila enhet såsom unik enhetsidentifierare.

HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT INFORMATION

Vi använder och lämnar ut information som du har lämnat till oss som angivet vid insamlingstillfället.

Vi använder också uppgifter från eller om dig:

  • För att besvara dina förfrågningar och tillgodose dina önskemål, t.ex. skicka dokument som du har bett om eller information via e-post.
  • Skicka viktig information som rör vårt förhållande till dig eller webbplatsen, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information.
  • För våra verksamhetsändamål, t.ex. dataanalys, revision/granskning, utveckla nya produkter, förbättra vår webbplats, förbättra våra produkter och tjänster, fastställa användningstrender på webbplatsen, anpassa din upplevelse av webbplatsen genom att presentera skräddarsydda produkter och erbjudanden samt för att fastställa hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.

Vi lämnar också ut information som vi samlat in på webbplatsen:

  • Gentemot tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster för t.ex. webbhotell, webbplats- och mobilapplikationshantering, dataanalys, betalnings- och orderhantering, infrastruktur- och IT-tjänster, kundservice, e-post och direktreklam, kreditkorts hantering, revisions-/granskningstjänster samt andra tjänster för att sådana företag själva ska kunna erbjuda sina tjänster.
  • Till andra Johnson & Johnson företag av skäl som framgår i denna integritetsskyddspolicy. En förteckning över företag inom Johnson & Jonson koncernen finns här [http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm.] (klicka på länken till Blankett 10K (Form 10K), Föremål 21 (Exhibit 21), under ”SEC Filings”).
  • Gentemot tredje part i händelser av omorganisation, sammanslagning, försäljning, affärssamarbete, uppdrag, överföring eller övrig överlåtelse av all eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (t.ex. vid eventuell konkurs eller liknande förfarande).

Dessutom använder vi oss av och lämnar ut information som vi samlat in via vår webbplats på sätt som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) om det krävs i relation till en rättsprocess, (c) för att svara på frågor från offentliga myndigheter samt från regeringsorgan, inklusive myndigheter och regeringsorgan utanför ditt hemland, (d) för att genomdriva våra bestämmelser och villkor, (e) för att skydda vår eller andra Johnson & Johnson företags affärsverksamhet, (f) för att skydda våra och/eller andra Johnson & Johnson företags, dina eller andra personers rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, och (g) för att vi ska kunna kräva kompensation eller begränsa skador/förluster som vi kan råka ut för. Med ditt samtycke kan vi också använda och lämna ut information som vi har samlat in via webbplatsen på andra sätt.

Vi använder och lämnar också ut information som vi passivt samlar in som beskrivet under ”Passiv informationsinsamling och användning” och för andra ändamål, förutom när vi enligt gällande lag måste göra på annat sätt (t.ex. om vi är tvungna att behandla sådan information som personlig).  Dessutom kan vi för alla tänkbara ändamål använda och lämna ut information som inte är personligt identifierbar.  Om vi kombinerar information som inte är personligt identifierbar med sådan som är det (t.ex. genom att kombinera ditt namn med din geografiska plats), kommer vi att behandla sådan kombinerad information som personlig så länge den är kombinerad.

TREDJEPARTS-WEBBPLATSER OCH -TJÄNSTER

Denna integritetsskyddspolicy tar inte upp (och vi tar inget ansvar för) sekretess, information eller praxis hos någon tredje part, inklusive en tredje part som driver en webbplats eller webbegendom (inräknat men utan begränsning till en applikation) som finns tillgänglig via denna webbplats eller till vilken denna webbplats innehåller en länk.  Förekomsten av en länk till sådan webbplats eller egendom på vår webbplats innebär inte att vi eller att andra Johnson & Johson företag rekommenderar den.

SOCIALA NÄTVERK OCH DELNINGS-VERKTYG

Vissa sidor har inbäddade ”Dela”-knappar eller widgets som gör att du kan dela innehåll med vänner genom ett antal populära sociala nätverk (t ex Twitter och Facebook, osv).

Dessa webbplatser kan använda cookies för att identifiera dig som individ när du också är inloggad till deras tjänster. Det innebär att de kan samla in information om vad du gör online, inklusive på vår webbplats. Vi kan inte styra dessa cookies och du bör kontrollera den relevanta tredjepartswebbplatsen för att se hur din information används och hur du kan välja bort det.

SÄKERHET

Vi vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för. Ingen dataöverföring via Internet eller några datalagringssystem kan dessvärre vara 100 procent säkra.  Om du har skäl att misstänka att dina kontakter med oss inte längre sker på ett säkert sätt (t.ex. om du känner att säkerheten för ett konto du har hos oss har äventyrats), ber vi dig att omgående kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

VALMÖJLIGHETER OCH TILLGÅNG

Dina valmöjligheter beträffande hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter

Vi erbjuder dig olika valmöjligheter beträffande hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan välja att:

  • Få reklammeddelanden från oss: Om du inte längre vill få reklammeddelanden från oss kontinuerligt kan du välja att inte längre få dem genom att kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.  När du svarar oss ber vi att du uppger ditt namn, den typ av reklammeddelande(n) som du inte längre vill ha samt anger den(de) adress(er) som det(de) har skickats till.  Om du t.ex. inte längre vill ha e-post- eller direktreklam från oss ska du informera oss om detta samt uppge ditt namn och e-post- eller postadress.  Du kan också välja att inte få reklammeddelanden från oss genom att besöka webbplatsen och uppdatera din profil. Du kan dessutom välja bort reklamrelaterad e-post genom att följa de avanmälningsinstruktioner som återfinns i samband med sådana meddelanden.
  • Få påminnelser från oss: Om du inte längre vill få påminnelser från oss kontinuerligt, kan du välja bort dem genom att kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.  När du svarar oss ber vi att du uppger ditt namn samt den e-postadress eller det telefonnummer som du får våra påminnelser på. Du kan också välja att inte få påminnelser från oss genom att besöka webbplatsen och uppdatera din profil.  Du kan dessutom välja bort att få påminnelser genom att följa de avanmälningsinstruktioner som återfinns i samband med sådana meddelanden.

Vi kommer att eftersträva att uppfylla ditt(dina) önskemål så snart som möjligt. Observera att om du väljer bort något enligt ovan, kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från våra dotterbolags databaser till vilka vi redan har delat med oss av dina uppgifter (dvs. innan det datum då vi uppfyller din begäran). Observera också att om du väljer bort reklamrelaterade meddelanden från oss, kan vi fortfarande komma att skicka dig viktiga transaktionsrelaterade och administrativa meddelanden som du inte kan välja bort.

HUR DU KOMMER ÅT, ÄNDRAR ELLER RADERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Om du vill gå igenom, rätta, uppdatera eller radera de personuppgifter som du lämnat via den här webbplatsen, ber vi dig kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.  Vi kommer att försöka uppfylla ditt(dina) önskemål så snart som möjligt.  Du kan också besöka webbplatsen och uppdatera din profil.

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi bevarar dina personuppgifter under den tid som vi anser nödvändig för att motsvara de ändamål som framgår av denna integritetsskyddspolicy såvida inte en längre lagringstid krävs eller medges enligt lag eller för att i övrigt fullgöra en rättslig skyldighet.

MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 års ålder, och vi ber dessa personer att inte lämna några personuppgifter via webbplatsen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i något av de länder där vi har anläggningar eller tjänsteleverantörer och genom att använda vår webbplats eller genom att lämna samtycke (om sådan krävs enligt lag) samtycker du till att information kan överföras till andra länder än ditt hemland, t.ex. till USA, där andra dataskyddslagar än i ditt hemland kan gälla.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Såvida vi inte uttryckligen begär eller uppmanar dig, ber vi att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om ras- eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsotillstånd, kriminell bakgrund eller fackföreningsanslutning) på eller genom webbplatsen eller på annat sätt till oss. I de fall där vi kan komma att begära eller uppmana dig att lämna ut känslig information kommer det att ske med ditt uttryckliga samtycke.

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna integritetsskyddspolicy. Vi ber dig läsa igenom texten ”Senast uppdaterad” överst på sidan för att se när denna integritetsskyddspolicy senast ändrades. Eventuella ändringar av denna integritetsskyddspolicy träder i kraft när den reviderade policyn publiceras på webbplatsen. Använder du webbplatsen efter dessa ändringar innebär det att du godtar den reviderade integritetsskyddspolicyn.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor kring denna integritetsskyddspolicy ber vi dig kontakta oss via e-post på scs@visgb.jnj.com eller skicka brev till oss till den följande adressen:

Johnson & Johnson AB
Staffans väg 2
191 84 Sollentuna
Sverige